Sweden United KingdomGreat Britain

Nytebodaskogen, naturreservat

Adress: Nyteboda, 270 80 Lönsboda Visa karta

Adress: Nyteboda, 270 80 Lönsboda

Nytebodaskogen är ett av Sydsveriges sista urskogsområden. I naturreservatet finns över 200 år gamla tallar och granar. Tjocka mattor av mossa täcker den ofta steniga marken. I skogen blommar flera nordliga arter som är ovanliga längre söderut. Många olika insekter gynnas av den gamla skogen och rikedomen på död ved. Nytebodaskogen är också känd för sina många ugglor. Här brukar bland annat både sparvuggla och pärluggla kunna höras.

Reservatet är ca 0,5 km2 stort och ligger söder om Lönsboda. Skogen drabbades hårt av orkanen Gudrun år 2005. De stormfällda stora träden med sina imponerande stammar ligger huller om buller kvar i området och påminner om orkanens förödande kraft. I stora delar av reservatet finns det dessutom stående döda granar efter barkborreangrepp, träd som efterhand kommer att falla omkull. Därför kan det vara riskabelt att vistas i reservatet, särskilt vid blåsigt väder.

Tidigare fanns det en markerad slinga genom området men stigen är igenväxt och blockerad av stormfällda träd. Du kommer fortfarande fram på Skåneleden och de körbara vägarna men kan tyvärr inte göra en rundvandring längre (se kartan bland bilderna längst uppe). Observera att denna 2 km långa slinga fortfarande är inritad på många kartor!

Vill du se en luftbild över orkanen Gudruns härjningar i norra delen av reservatet klicka på länken nedan.

Show more