Sweden United KingdomGreat Britain

Tvillingkvarnarna

Adress: Lillån, 283 95 Visseltofta Visa karta

Adress: Lillån, 283 95 Visseltofta

Kvarnarna i Lillån, 2 km väster om Visseltofta, finns väl bevarade från den tiden då de stora gårdarna hade en egen kvarn. De var i bruk så sent som efter första världskriget.

Tvillingkvarnarna ligger vackert belägna ett par kilometer västerut från Visseltofta mot Vesljunga. Invid Lillåns vattenfåra har två kvarnar placerats i vardera bydel av Hanavrå, Södra respektive Norra. Kvarnarna är bara en av de flera som en gång funnits utmed åns sträckning från Vesljungasjön till Helgeån. Tyvärr är dock dessa de enda som finns bevarade till idag. Kvarnarna ägs och förvaltas idag av Visseltofta Hembygdsförening efter att ha skänkts av markägarna på 1900-talets mittdel.

Båda kvarnarna är av typen underfallskvarn varvid vattnet underifrån pressar hjulet att snurra baklänges. Strax norrut har emellertid funnits både överfalls- och skvaltkvarnar, de sistnämnda var historiskt sett mer vanliga längre tillbaka i tiden. För Hanavrå byar omnämns de första redan 1612.

Tvillingkvarnarna är väl skyltade från vägen mellan Visseltofta - Vesljunga och kan på egen hand besökas när som. Informationstavla finns uppsatt av Länsstyrelsen. Fikabord finns vid den idylliska och lummiga platsen. Kvarnhusen är låsta varför besök invändigt eller om guidning önskas, måste detta beställas i förväg. Kontakta ansvarig Fredrik Hellman, 0709-679 310.

Show more

Om denna aktivitet