Sweden United KingdomGreat Britain

Loshults kyrka

Adress: Loshult, 280 72 Killeberg Visa karta

Adress: Loshult, 280 72 Killeberg

Loshults kyrka är en kyrkobyggnad i Loshult. Den är församlingskyrka i Loshults församling i Lunds stift. Vid kyrkan finns en informationstavla som berättar om Loshultskuppen 1676.

Den 25 februari år 1568 brände svenskarna Loshults och Osby socknar. Då förstördes vår tidigaste kyrka som var från medeltiden. Inte förrän 1591 stod en ny kyrka klar och det är från den tiden som de äldsta delarna av den nuvarande kyrkan härstammar.

Under 1690-talet gjordes det reparationer på kyrkan, och vapenhus byggdes.

År 1800 var kyrkan 10 m bred och 25 m lång. Inuti var kyrkan målad i rika färger, försedd med triumfåge och södra väggen var täckt med målningar. Men kyrkan var alldeles för liten så år 1822 beslutade man att utvidga den eftersom invånarantalet var 1310 och kyrkan bara rymde 300. Kyrkan utökades och år 1861 tillbyggdes kyrktornet. Tidigare fanns bara en klockstapel.

I kyrkorummet bör man lägga märke till predikstolen som är placerad ovanför altaret (båda från 1592). Det är bara ett fåtal kyrkor i landet som predikstolen är placerad på detta sätt. På predikstolen är de fyra evangelisterna avmålade. Ovanför altaret är Jesus och Moses avbildade. Nedanför predikstolen ser man Jesus instifta nattvarden på en tavla av Per Hörberg. på sidoväggarna finns två stora tavlor av samme konstnär. Dessa föreställer Jesu död på korset samt Jesu uppståndelse från döden och graven.

Kyrkan har en äldre röd mässhake från 1785 som används än idag, vid pingst och annandag jul. En mycket ovanlig mässhake i brun färg från 1693 har funnits i kyrkans ägo, men finns idag på Kristianstad regionmuseum.

Under det nuvarande altaret finns ett gammalt altare i gråsten som troligtvis härstammar från den tidigaste kyrkan. Man fann det vid restaureringen 1951-52 då man även påträffade många gravar under golvet.

Show more