Sweden United KingdomGreat Britain

Visseltofta kyrka

Adress: Visseltofta, 283 95 Visseltofta Visa karta

Adress: Visseltofta, 283 95 Visseltofta

Kyrkan från medeltiden har en förnämlig altaruppsats. De främsta klenoderna är två träskulpturer.

Visseltofta kyrka är till sitt ursprung medeltida. Dock har tillbyggnader gjorts under 17- och 1800-talen. Tornet tillkom 1839. Altaruppsatsen är ett så kallat additionsaltare från 1500-talets slut; dock är målningarna i fälten från 1700-talet. Predikstolen är från 1594 medan dopfunten i sten är från kyrkans ursprungstid.

Kyrkans främsta attraktion är de båda medeltida träskulpturerna vid korbågen. På norra sidan syns jungfru Maria med barnet och på södra den populära norska helgonkungen S:t Olof. Båda skulpturerna torde vara från 1300-talet.

Show more

Om denna aktivitet