Sweden United KingdomGreat Britain

Näset Naturreservat

Adress: vid Osbysjön, 283 91 Osby Visa karta

Adress: vid Osbysjön, 283 91 Osby

Näsets naturområde - delar av Osbysjön i Norre sjö och Söndre sjö. Här finns fågeltorn, vandringsstigar, grillplatser mm. Detta är ett mindre strövområde som lämpar sig väl för både vandring, fågelskådning och en picknick. Dessutom är det gratis fiske i Osbysjön. Runt Näset finns många fina fiskeplatser. Det finns även ett fågeltorn strax söder om parkeringen.

På en ö i Osbysjön ligger naturreservatet Näset. Sjön med strandområden har ett rikt fågelliv och i delar gäller beträdnadsförbud under en del av året. Själva ön är skogsklädd med visst bete och har tidigare varit mer intensivt betat.

Kiselgur
I de nordvästra delarna av Näset har tidigare kiselgur brutits och man kan idag se de nästan vattenfyllda kiselgur-gravarna. Kiselgur är en gråvit mjölliknade jordart som bildats genom sedimentering av kiselalger. Den spelade en nyckelroll för utvecklingen av dynamiten p.g.a. sin stora uppsugningsförmåga, och den används numera bl. a. inom hästmedicin, vid filtrering samt i hudvårdsprodukter.

Fågelskådning
Osbysjön är en ganska stor sjö som delas upp av Näset i Norra sjö och Söndre sjö. Under våren kan man se stora mängder rastande änder, samt mer tillfälligt även lommar och doppingar. Fågelförekomsten är mycket varierande, missa inte att gå upp i fågeltornet med fin utblick över de öppna vattenytorna.

Fiske
Osbysjön har fritt fiske med handredskap, här nappar gädda, gös, abborre, ål, karp, sutare, braxen, mört och lake. Sjön är grund, ett populärt fiskeställe är bron som leder från parkeringen ut på Näset. Det är även lättfiskat från land längs Näsets norra och Östra sida.

Show more

Om denna aktivitet