Sweden United KingdomGreat Britain

Näset, naturreservat

Adress: vid Osbysjön, 283 91 Osby Visa karta

Adress: vid Osbysjön, 283 91 Osby

Näset är en vacker skogsklädd halvö som inbjuder till ett rikt friluftsliv: Vandring, fritt fiske, fågelskådning, grillning, paddling, picknick, botanisering, svampplockning, skridskoåkning... och allt detta bara drygt 3 km från Osbys centrum. En ca 400 m lång vägsträcka på norra sidan är tillgänglighetsanpassad.

Genom naturreservatet (drygt 20 ha) leder 2 korta markerade vandringsslingor (1,8 resp. 1,4 km), se kartan längst upp bland bilderna. Du kommer förbi gamla täkthål där man tidigare har brutit kiselgur. Kiselgur består av skal från kiselalger. Den spelade en nyckelroll för utvecklingen av dynamiten p.g.a. sin stora uppsugningsförmåga. Kiselgur har även idag många användningsområden (vattenfiltrering, slipmedel, isolering, naturligt bekämpningsmedel, som tillsats i hudvårdsprodukter samt som tillsats i asfalt och bildäck). Spåren efter brytningen finns kvar och de vattenfyllda täkthålen har blivit värdefulla våtmarker med ett artrikt växt- och djurliv.
I södra delen hittar du också några skyttegropar från andra världskriget.
Vill du vandra längre går det utmärkt att utöka rundturen med t.ex. motionsslingan på Klinten, se första och andra länken nedan.

Det är gratis fiske i Osbysjön, och runt Näset finns många fina fiskeplatser, även från land. Vill du läsa mer om fisket klicka på tredje länken nedan.

Sjön kring Näset är fågelskyddsområde. Här häckar bl.a. sävsparv och enkelbeckasin. Strax söder om parkeringsplatsen finns ett fågeltorn. Under våren kan man se stora mängder rastande änder, samt mer tillfälligt även lommar och doppingar. Fågelförekomsten är mycket varierande men missa inte att gå upp i fågeltornet för att njuta av den fina utsikten över de öppna vattenytorna.

Flera grillplatser delvis med bord och bänkar finns inom området. Vill du runda Näset på vattnet så är det lätt att sätta i båtar från parkeringsplatsen.

Show more