Sweden United KingdomGreat Britain

Osby Kyrka

Adress: Östra Storgatan, 283 41 Osby Visa karta

Adress: Östra Storgatan, 283 41 Osby

Skånes största landsortskyrka som är byggd i sten. S:t Petri kapell inrett av Fader Gunnar. Kyrkmuseum på läktaren.

Osby kyrka är uppförd i sten. Koret och absiden är från slutet av 1100- eller början av 1200-talet.

1701 tillbyggdes korsarm i norr och 1770 i söder. 1834 revs det gamla långhuset och ersattes med det nuvarande. Samtidigt tillkom det kvadratiska västtornet.

År 1938 restaurerades kyrkan under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe, varvid korpartiet återställdes i sitt medeltida skick och invigdes till kapell samt försågs med tegelstensaltare och ett triumfkrucifix målat av konservator Osvald Owald.

Olle Hjortzberg målade altartavlan 1940. Den föreställer Kristus och emmauslärjungarna, den s.k. Kvällsvarden i Emmaus.

Kyrkan har en altarpredikstol från 1834. Det finns även en äldre predikstol som dateras till 1593. Den förvarades på vinden, men flyttades till koret på 1930-talet.

Yngve Lundström är upphovsman till fönstermålningar utförda 1925. De visar Jesu dop i Jordanfloden och Jesu uppståndelse.

Av de tre kyrkklockorna är den stora från 1797, lillklockan från 1776 och minsta klockan från 1725.

Show more

Om denna aktivitet