Sweden United KingdomGreat Britain

  • Tillbaka till listning
  • Paddeltur 4: Vieån/Verumsån, Lilla sjö > mynning i Helge å (24 km) + 12 km till Osbysjön.

Paddeltur 4: Vieån/Verumsån, Lilla sjö > mynning i Helge å (24 km) + 12 km till Osbysjön.

Visa karta

Vill du paddla genom drygt 100 kurvor i en unik vassdjungel? Eller genom en kedja av 9 sjöar? Den smala Vieån bjuder på många spännande naturmiljöer längs sitt slingriga lopp.

Du kan paddla allt från 3 till 36 km (om du fortsätter med tur 3 på Helge ån). Längs rutten finns många isättningsplatser. Kanadensare kan du hyra på Vittsjö Camping men inte boka landtransport, se första länken nedan för aktuell info.

Sjösystemet runt Vittsjö och Vieån efter Verum är lättpaddlade, för andra delar behövs lite erfarenhet.

En närmare beskrivning med detaljkarta hittar du under andra länken nedan som tar dig till Osby kommuns paddlingsguide (på sida 6 och 7). Där finns uppgifter om svårighetsgrader, tidsbegränsade paddlingsförbud, råd om lämplig vattenföring m.m.

Show more