Sweden United KingdomGreat Britain

Immeln, fiske

Visa karta

Den storvuxna Immelnöringen (upp till 6-7 kg) är världsunik. Den finns bara här i Skånes tredje största sjö med sina många vikar och över 100 öar. Gäddan har ett fint bestånd och abborren kan bli över kilot. Dessutom finns det braxen, sutare och sik. Ål förekommer men får inte fiskas i Immeln. Den fridlysta malen har förmodligen dött ut men skulle du fånga en måste den släppas tillbaka.

Immeln har en yta på 22 km2 men de mestadels steniga stränderna är över 100 km långa. Djupet varierar mycket ända ner till 28 m. Runt Immeln växer värdefull skog och sjön är av riksintresse p.g.a. sin underbara natur.

Fiskekort kan du köpa online via ifiske, se andra länken nedan. Här finns också mer information, prisuppgifter, fisketips m.m. Fiskekort säljs också på många andra platser runt sjön och roddbåtar kan du hyra på flera ställen. Se fiskevårdsområdets hemsida via första länken nedan.

För privat bruk får du ladda ner en djupkarta från Länsstyrelsen. Den är dock gammal och har sämre kvalitet. Fiskevårdsföreningen säljer riktiga sjökort med djuplinjer för denna stora och svårnavigerade sjö. Några av de över hundra öar är fågelskyddsområden där du inte får gå iland under vissa perioder.

Show more