Sweden United KingdomGreat Britain

Örsjön, fiske

Visa karta

Örsjön är en mycket vacker skogssjö med många vikar och totalt 24 öar. 2500 lekmogna öringar har satts ut under de gångna åren, kanske får du upp någon av dem. Sjöns djup varierar mycket över den steniga bottnen och ger ett spännande fiske efter många arter.

Vanliga fiskar är abborre, gös och gädda. Det förekommer också braxen, sutare, siklöja, lake och ål. Örsjön har en yta på knappt 4 km2 och ett maxdjup på drygt 10 m. Strandlinjen är över 22 km lång! och längs den finns det ett antal fiskebryggor.

Vill du ge dig ut på sjön så kan du hyra båt på ett flertal ställen (se länk till hemsidan nedan). För dig som har egen båt finns det två båtisättningsplatser, där du enkelt kan sjösätta båten direkt från bilsläp.

Fiskekort kan du köpa via ifiske, se länken längst nedan. Här finns också mer information, prisuppgifter, fisketips och bestämmelser om minimimått m.m.

Fiskekort säljs även på Circle K, Osby Marklunda och hos Lennart Ohlsson, Mjöbygget, 0479-15333 m.fl.

Show more