Sweden United KingdomGreat Britain

Vakö myr, naturreservat

Visa karta

Sitt på en klippa och njut av en oförglömlig utsikt. På 3 håll och mer än 2 km långt kan du titta över en väglös, karg och sank vildmark innan skog skymtar vid horisonten. Vakö myr är en välvd högmosse där växterna måste vara specialister för att klara sig. De får leva på näringsfattig torv och regnvatten nästan utan mineraler. Eller fånga insekter som kosttillskott så som sileshåren gör.

Vakö myr har en total yta på ca 13 km2 och ca hälften är trädlös. Myren är därmed den största i sydligaste Sverige (200 km norrut). I naturreservatet finns ett rikt fågelliv med bl.a. ljungpipare, grönbena, orre, lärkfalk och sparvuggla. Bland risväxterna kan nämnas odon, tranbär, hjortron, rosling och klockljung. Det förekommer 2 arter av sileshår.

Sommaren 1992 drabbades nästan hela Vakö myr av en mycket stor brand. I stort sett all skog och övrig vegetation dog på mosseplanet och på de små myrholmarna. Under de första åren efter branden förändrades vegetationen dramatiskt men har nästan återhämtat sig nu. Om du tittar noga kan du på ett fåtal torr-rakor fortfarande se spår efter branden. (Torrakor är döda träd utan bark som står kvar tills veden har ruttnat.)

Efter ca 8 km bilfärd från Hökön eller drygt 1 mil från Älmhult kommer du till Låkan där det finns en parkeringsplats (vägvisare). Härifrån börjar man sin vandring. På en 2 km lång, gulmarkerad stig som delvis är spångad kan du gå torrskodd genom flera olika naturmiljöer. Du möter högvuxen blandskog som har blivit förskonad från modernt skogsbruk. Du ser sumpskog och kärr i kanten där växterna fortfarande kan komma åt grundvatten. Långsamt blir träden (främst tall och även björk) allt mindre. De växer också glesare och därefter tar risvegetationen över.
På den omväxlande vandringen kommer du även upp på s.k. fastmarksöar. En av dem är Flatön. Här bodde människor fram till 1900-talet som under stora vedermödor lyckades överleva. Här fanns åker och slåtteräng och även boskap. Du hittar fortfarande en öppen äng och t.o.m. odlingsrösen.

Vid vandringens slutpunkt på ön Berget kommer du till en klippa med en storslagen utsikt över myren. Här finns även en bänk där du kan vila och bara njuta. Men se upp att du har varmare kläder med dig än det behövdes på parkeringsplatsen. Här kan det blåsa mycket hårdare än man kunde ana vid starten.

Du hittar en detaljkarta bland bilderna längst upp. En översiktskarta visas när du klickar fliken "Karta".

Show more