Sweden United KingdomGreat Britain

Örnanäs kulturreservat

Datum: Onsdag 24 maj 2017 - söndag 4 nov 2018 Visa karta

Njut av en dag i en unik kulturmiljö med biologisk och historisk mångfald. Historien om Örnanäs går tillbaka ända till medeltiden och reservatet har förskonats från det moderna jord- och skogsbrukets härjningar.

Området är delvis tillgänglighetsanpassat och har en yta på ca 70 hektar.

Örnanäs kulturreservat representerar en nordost-skånsk gård som förr livnärde sig av jord- och skogsbruk. Brukandet fortgår i liten skala. Örnanäs omnämns i skrift redan 1584 men visar idag framför allt på bygdens utveckling under 1800- och 1900-talet.

Landskapet kring Örnanäs är fullt av spår från människans nyttjande genom tiderna. Här finns tjärdalar, stengärden, vägar, ruiner, gamla trädgårdsväxter, hamlade träd, betade ängar och mycket annat.

Till detta kan läggas alla de berättelser som finns, om platserna och om de människor som bott här.

Den plockhuggna och betade skogen är unik. Här har det moderna skogsbruket aldrig fått fäste. Här finns gläntor istället för kalhyggen och en mångfald av arter i olika åldrar. Genom att låta betesdjur gå fritt i skogen skapas luckor och ljus där en mängd olika växter trivs.

Vandra gärna i skog och mark, fritt eller efter de markerade slingor som finns med guidning genom QR-koder.

Show more

Tillfällen

Datum Tid    
19 Feb
Måndag 19 feb 2018 09:00 - 09:00
21 Feb
Onsdag 21 feb 2018 09:00 - 09:00
22 Feb
Torsdag 22 feb 2018 09:00 - 09:00
23 Feb
Fredag 23 feb 2018 09:00 - 09:00