Sweden United KingdomGreat Britain

Cykelrundtur (MTB) Jonstorp-Kylen (34 km)

Datum: Lördag 27 maj 2017 - tisdag 4 sep 2018 Visa karta

Här delar du inte din väg genom naturen med bilar utan med skogsmöss, paddor och småkryp. Du får uppleva tystnad som är en bristvara idag och träffar knappt några människor överhuvudtaget i denna vackra ödemark.

Hjälpmedel för orientering

Turen börjar och slutar vid järnvägsstationen i Osby. Den är inte markerad utan går att ladda ner i appen Bikemap från bikemap.net. Sök på "Osby Turist MTB Jonstorp Kylen" i appen för att hitta rätt runda. När man har öppnat vald tur kan man följa den med GPS utan Internet-uppkoppling.
Papperskartor och turbeskrivning säljs till självkostnadspris på Osby turistbyrå eller kan skrivas ut från denna sida med hjälp av webbläsaren.
Rutten finns även inlagt i Garmin Connect och går att ladda ner om du har en egen Garmin-enhet.


Sammanfattning

Rundan kan betraktas som en lätt MTB-tur, där mountainbike visserligen rekommenderas, men inte är absolut nödvändig. Du cyklar till ca 90 % på grus- och skogsvägar samt några korta sträckor på smala gångstigar. Samtliga bommar och förbudsskyltar mot biltrafik får man passera som cyklist. Terrängen är vackert kuperad, biltrafiken försumbar utanför Osby tätort. Du får uppleva storslagen natur under din cykling. Ibland växer ätlig svamp mitt på vägen och i kanten massor av välsmakande bär. Även om skogen dominerar så består den av många olika typer och omväxlande miljöer. Rastmöjligheter med olika standard finns det också gott om.


Turbeskrivning med samma numrering som på kartan (naturen upplevd i juli)

Från järnvägsstationen cyklar du ca 700 m rakt norrut och passerar den lilla bron över Driveån. Efter en sväng snett till vänster fortsätter du under järnvägsbron och sedan via Bågevägen norrut. På en liten träbro korsar du den vackra Driveån igen. Följ Fritidsvägen, fortsätt norrut på Jonstorpsvägen och sväng efter 300 till vänster mot Holma. Denna by har anor från 1400-talet.

I Holma ändrar vägen riktning mot norr och efter 2 km kommer du fram till Jonstorpsvägen igen. Turen fortsätter nu 400 m på asfalt, innan du svänger höger mot Röena. Efter ca 1 km svänger du till vänster vid den gamla skolan. Du kommer förbi vackra beteshagar som omges av fina stengärden. Till vänster bjuds du på en långsträckt utsikt över Jonstorpasjön och har chans att se tranor efter att de har anlänt på våren.

Efter ca 2 km passerar du en bom och fortsätter på Sågmöllevägen längs den vackra porlande Krusån (vid normalt vattenflöde). Sväng efter ca 500 m till vänster in på Gränsvägen. Smultron och läskande harsyra växer i vägkanten. Ca 30 m efter svängen ligger en idyllisk rastplats (1) vid den före detta kvarndammen. Du har tillgång till toalett, bänkar samt grill och kan övernatta i vindskydd. I kanten av rastplatsen växer mycket hallon, som du kan njuta av om de är mogna.

Från norra änden leder en gångstig längs med dammens västra sida (se kartan). Den viker därefter mot höger och du tar dig vidare mellan en större damm till vänster och kvarndammen till höger. Därefter svänger du till vänster in på grusvägen. Norra dammen hyser ett rikt fågelliv, eftersom den mot norr övergår i en skyddande sumpmark. Vackra näckrosor pryder dammens vattenyta.

Du fortsätter längs med Krusåns djupa dalgång i ca 1,5 km innan du svänger till vänster och korsar ån. Under cyklingen bjuds du på många fina vyer över dalen. Efter bron svänger du lätt till höger och nu går det ganska brant uppåt (35 m på 500 m). Du cyklar i ödemarken mellan Skåne och Småland långt från bebyggelse. När du har kommit upp för sluttningen viker du av till vänster. Nu bär det nerför (45 m på 1 km) mot Krusån igen.

Du följer dalgången nedströms (nu på andra sidan) och får se en hel del frodig sumpskog mot ån, en och annan småpadda hoppar över vägen. Efter 1,2 lättcyklade kilometer ta till höger in på Gränsvägen (snett bakåt, 3:e avtagsvägen). Nu går det 800 m uppför igen. Sväng vänster (Östra Liasjövägen) tills du efter drygt 1 km kommer fram till en utfodringsplats. Har du tur kan du kanske se vildsvin. Nu fortsätter du västerut på Skjutbanevägen (800 m). Efter bommen är du framme vid förbindelsevägen Osby - Jonstorp - Björkerås. Sväng höger (50 m), sedan vänster (250 m) och håll återigen till vänster i förgreningen. Följ kartan så kommer du via Torup mot Kylen.

Strax efter bron över Simontorpaån ligger till höger resterna av ”Bostället” (2) (omnämnt sedan 1570) med en välbevarad jordkällare (2) på andra sidan vägen. Gå gärna in i den (har stabilt valvtak) och upplev hur mörkt svalt det är därinne på ljusa varma sommardagar.

Kort därefter när du precis har svängt till vänster mot Visseltofta ligger på vänstra sidan en vacker orkidéäng (3) med Jungfru Marie nycklar. De trivs här på denna fuktäng med framsipprande näringsfattigt grundvatten och blommar kring midsommar. På den torra delen av ängen finns ett rastbord med blick på orkidéerna.

250 m efter ängen fortsätter turen till vänster (vid Kylens bygdegård) tills du kommer fram till vägen Hallaryd - Osby. Cykla 100 m till höger och sväng in på skogsvägen till vänster (bom). Snart kommer du fram till den vackra lilla Orsjön (4) som ligger 50 m till höger. Här finns en mysig rastplats med bord och grillmöjlighet. Du kan även gå ut på en gammal brygga (stabil 2016), där småträd redan har rotat sig ovanpå.

Fortsätt 800 m på vägen parallellt med Orsjön, sväng höger tills du passerar en liten gård (Sjötorpet) och fortsätt till vänster (förbi bommen) över bäcken på en vacker stenvalvsbro. Turen går vidare söderut förbi Kärsebränna och den före detta, nu utdikade Kärsesjön. Sedan korsar du nya riksväg 15 och även den parallella gamla förbindelsevägen.

Du befinner dig nu på den mycket gamla vägen mellan Osby och Visseltofta och kommer snart förbi en typisk sydsvensk backstuga (baksidan ingrävd i backen). Ta gärna en promenad runt den. Därefter cyklar du 2 km på enkel skogsväg (delvis nästan gångstig), som går upp och ner genom den kuperade terrängen och leder fram till Simontorp. När du har passerat den sevärda stenvalvsbron över Simontorpaån svänger du höger och efter 500 m (med blick över den vackra ådalen) till vänster.

Direkt efter svängen står på högra sidan den mäktiga Kristusstenen (5) (ca 5 m hög och kluven rakt igenom). Enligt sägnen var det en blixt som klöv stenen och samtidigt slog ihjäl en hednisk hövding som förföljde en missionär. Med mycket fantasi kan man även se en ”av Gud ristad” korsfäst kristusgestalt på högra halvan.

Nu kan du ta hjälp av Skåneledens oranga markeringar under drygt 2 km, innan den 250 m efter du har korsat asfaltvägen viker av till vänster över Gullarpamossen. Du fortsätter rakt fram och svänger sedan (efter 300 m) till vänster och efter ytterligare 500 m till vänster igen på vägen mellan Brunkelstorp och Osby.

Därefter är det bara drygt 3 km kvar till utgångspunkten vid järnvägsstationen (följ kartan).

Show more

Tillfällen

Datum Plats    
19 Feb
Måndag 19 feb 2018 Osby kommun
20 Feb
Tisdag 20 feb 2018 Osby kommun
21 Feb
Onsdag 21 feb 2018 Osby kommun
22 Feb
Torsdag 22 feb 2018 Osby kommun